Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

Αγώνες

Ας μην μας φοβίζει η λέξη. Αγώνες σημαίνει συνάντηση φίλων του αθλήματος, ωραίες πτήσεις, φυγή από την καθημερινότητα.
‘Ένας αγώνας προσφέρει σε όλους κάτι. Δεν είναι πάντα μία διαδικασία για έμπειρους μόνο πιλότους. Αφορά όλους. Υπάρχουν άλλωστε συχνά κατηγορίες πιλότων Α και Β.

Σκοπός των αγώνων:
1. Η σύσφιξη της φιλίας μεταξύ των πιλότων.
2. Η ανάδειξη πρωταθλητή και καλύτερης ομάδος αεραθλητικού σωματείου.
3. Η πρόκριση των καλυτέρων πιλότων που θα συγκροτήσουν εθνική ομάδα η οποία θα εκπροσωπήσει την Εθνική Αερολέσχη σε αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο εξωτερικό.
4. Η προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος.

Η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων γίνεται από τις αερολέσχες της αντιστοίχου περιοχής και επιβλέπεται από την επιτροπή αγώνων της εθνικής αερολέσχης η του εκπρόσωπου της F.A.I.
Η κάθε διοργανώτρια αερολέσχη διορίζει Οργανωτική Επιτροπή η οποία προσδιορίζει τον ακριβή χώρο διεξαγωγής των αγώνων, θέτει τα σημεία στροφής, τους χώρους απογείωσης και προσγείωσης . Το σημείο απογείωσης και προσγείωσης μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εκλογή των κριτών της αγωνιστικής ημέρας .
Επίσης εκδίδει τις απαραίτητες άδειες(ΝΟΤΑΜ)από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας για τη διεξαγωγή των αγώνων, φροντίζει για την έγκαιρη ειδοποίηση όλων των αεραθλητικών σωματείων, την ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τον εφοδιασμό με όλα τα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής για την διεξαγωγή των αγώνων, την ύπαρξη ιατρών και πρώτων βοηθειών για ώρα ανάγκης, οργανώνει την διαμονή των αθλητών και συνοδών.

Οι πιλότοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
1.Πτυχιο πιλότου. Για διεθνείς αγώνες είναι απαραίτητη η ετήσια σφραγίδα της F.A.I .
2.Ασφαλιση τόσο του ίδιου αλλά και προς τρίτους Τhird party liability.Για διεθνείς αγώνες είναι απαραίτητος ο όρος Repatriation.
3.Eγκεκριμενο αλεξίπτωτο παραγωγής η σε περίπτωση πρωτότυπου πρέπει να Έχει πιθανόν την έγκριση του εθνικού εκπρόσωπου F.A.I.
4.Εφεδρικό αλεξίπτωτο.
5.Κράνος που θα τηρεί τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.
6.Φωτογραφική μηχανή φακού από 35 ή 50 mm.
7.Επιτρέπεται η χρήση ραδιοεπικοινωνίας σε καθορισμένη συχνότητα, G.P.S και βαριόμετρου.
8.Νερόσακο (προαιρετικά).

Κανόνες

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν μόνο ανάλογου επιπέδου πιλότοι όπως ορίζει πάντα η προκήρυξη του αγώνα .
Για συμμετοχή στους αγώνες ομάδας είναι απαραίτητος ο αρχηγός ομάδας. Στη δήλωση συμμετοχής αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία όλων των πιλότων και ο ακριβής τύπος αλεξίπτωτου με το οποίο αγωνίζονται . Ακόμη κάθε αθλητής συμπληρώνει στην ατομική υπεύθυνη δήλωση του:
α) ότι έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την συμμετοχή του σε αγώνες.
β) ότι το αλεξίπτωτο πλαγιάς που θα χρησιμοποιήσει εκπληρώνει τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και ότι το έχει ελέγξει και βρίσκεται σε καλή κατάσταση για εκτέλεση πτήσεων.
γ) ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος του συμβεί και δεν θα εγείρει καμία απαίτηση από τους διοργανωτές.
Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται από τις διοργανώτριες αερολέσχες και καλύπτει την μεταφορά από και προς τα πεδία απογειώσεων, την περισυλλογή από τα σημεία προσγείωσης των πιλότων κατά μήκος προκαθορισμένων διαδρομών και ασφάλεια διάσωσης. Επίσης προμήθεια και εμφάνιση ενός φωτογραφικού φιλμ ανά ημέρα ,αναλυτικό τοπογραφικό χάρτη, αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής του.
Συνήθως του παρέχει ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις. Τα έξοδα συμμετοχής δεν περιλαμβάνουν την διαμονή.
Αλλαγή αλεξίπτωτου πλαγιάς μεταξύ διαφορετικών αγωνιστικών ημερών επιτρέπεται μόνον εάν υπάρξει ζημία και αφού προηγουμένως δηλωθεί στον Διευθυντή Αγώνων και αντικατασταθεί από ιδίου τύπου με το καταστραφέν.
Δεν απαγορεύεται η διαφήμιση επί της πτέρυγας.
Οι Οργανωτές μπορούν να διακόψουν για λόγους ασφαλείας μια αγωνιστική ημέρα.
Για ασφάλεια των αγωνιζομένων απαγορεύεται πτήση μέσα στα σύννεφα και γενικά απαιτείται πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

‘Ένας πιλότος μπορεί να ακυρωθεί από τον αγώνα:
α) Για επικίνδυνες πτήσεις και παράβαση των κανόνων της εναέριας κυκλοφορίας.
β) Για αναληθή δήλωση.
γ) Για μη συμμόρφωση σε εντολή άμεσης προσγείωσης.
δ) Για την παράτυπη χρήση ραδιοεπικοινωνίας.

Τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται την επομένη ημέρα κάθε αγωνιστικής και θα βασίζονται στα στοιχεία των κριτών και τις δηλώσεις των διαγωνιζομένων και τις φωτογραφίες τους. Εάν γίνουν ενστάσεις τότε τα προσωρινά αποτελέσματα θα γίνουν μόνιμα μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από την δικαστική επιτροπή.

Κάθε πιλότος ήταν υποχρεωμένος να βγάλει τις ακόλουθες φωτογραφίες :
α) το αλεξίπτωτό του με τον αγωνιστικό του αριθμό και τον ημερήσιο πίνακα αγώνων.
β) Το σημείο στροφής από γωνία που θα βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του σκέλους που πρόκειται να διανυθεί. Ομοίως και για όσα σημεία στροφής περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό σκέλος.
γ) Το αλεξίπτωτό του σε πτήση, εφ'οσον ζητηθεί.
δ) Το χώρο που επέλεξε για προσγείωση, πριν από την προσγείωσή του. Επίσης κατά την διαδρομή συνιστάται να φωτογραφίζονται χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής ώστε να αποτελούν αποδειχτικά στοιχεία της διαδρομής που ακολουθήθηκε.
ε) Δύο διασταυρούμενες φωτογραφίες του αλεξίπτωτου με τον αριθμό συμμετοχής στο χώρο που προσγειώθηκε που να περιέχουν μαζί με το αλεξίπτωτο χαρακτηριστικά σημεία του τοπίου.
Φωτογραφία υπό λανθασμένη γωνία, δεν θα πιστοποιεί την διέλευση και ο πιλότος δεν θα βαθμολογείται ως προς το σκέλος που αφορά την λανθασμένη φωτογράφηση. Το σημείο στροφής θα πρέπει να είναι ορατό στη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να τραβιούνται κατά την εγκεκριμένη, υπό της FAI γωνία. Εναέριες φωτογραφίες των πυλώνων θα παρουσιάζονται πάντα στους πιλότους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Σήμερα η χρήση GPS είναι δεδομένη σε όλους τους αγώνες. Η παράδοση του GPS είναι ουσιαστική και αποτελεί την μοναδική απόδειξη της πτήσης. Κάθε πιλότος μπορεί να δηλώσει 2 GPS.

Ο χρόνος που είναι ανοικτή η απογείωση και η προσγείωση είναι προκαθορισμένος από την αρχή του αγώνα.
Στους 3 πρώτους νικητές επί της συνολικής βαθμολογίας απονέμονται κύπελλα. Επίσης γίνεται βράβευση καλύτερης ομάδας.
Ενστάσεις γίνονται δεκτές και υποβάλλονται στη Γραμματεία των αγώνων από τον ενιστάμενο πιλότο ή τον αρχηγό της ομάδας.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation