Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

Οργανισμοί πιστοποίησης

Κατά την εξέλιξη του αθλήματος δημιουργήθηκαν οργανισμοί με σκοπό την παροχή πιστοποιητικών αξιοπιστίας πτήσης αλεξιπτώτων πλαγιάς, με παγκόσμια ισχύ. Κατ αρχήν ήταν η Γαλλική ένωση κατασκευαστών (ACPUL) η οποία περιελάμβανε ως μέλη της κατασκευαστές από πολλές χώρες. Επίσης η Γερμανική ένωση αιωροπτεριστών German Hanggliding Federation (D.H.V) ,η Ελβετική ένωση αιωροπτεριστών Swiss Hanggliding Federation (S.H.V) και άλλοι εθνικοί οργανισμοί.
Σε παγκόσμιο επίπεδο η ACPUL ,η οποία έχει μετονομαστεί από το 1994 σε AFNOR, η D.H.V και η S.H.V διαμορφώνουν το σύστημα αξιολόγησης των αλεξιπτώτων πλαγιάς. Οι κανονισμοί που ισχύουν αλλάζουν συνεχώς. Βασικές διαφορές μεταξύ τους είναι ότι η AFNOR βασίζεται σε πρακτικά και video κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων δοκιμασιών (test)και πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και προδιαγραφές στατικής φόρτισης (Loading), ενώ η D.H.V και η S.H.V θεωρούν ότι η προσωπική εκτίμηση και κρίση των δοκιμαστών πιλότων είναι ουσιαστικότερη. Τα test της D.H.V είναι περισσότερα και πιο σύνθετα από αυτά της AFNOR και το πιστοποιητικό που εκδίδει ονομάζεται Gutesiegel.
Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε σύστημα αξιολόγησης έχει προτερήματα και μειονεκτήματα. Στην ACPUL υπήρχαν 12 Tests για όλα τα αλεξίπτωτα. Το σύστημα όμως αυτό, δεν το εφαρμόζει πλέον η AFNOR για όλες τις κατηγορίες αλεξιπτώτων. Αυτό σημαίνει ότι ένα αλεξίπτωτο μπορεί να έχει έγκριση πλοϊμότητας Competition αλλά δεν πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τα tests που κάνουν τα αλεξίπτωτα άλλων κατηγοριών.

Συνολικά η AFNOR έχει αυξήσει σε 17 τα test. Επίσης αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. Aerotests) την εκτέλεση αυτών των tests . ‘Έχει ακόμη τυποποιήσει τρεις κατηγορίες μονών αλεξιπτώτων:standard, επιδόσεων και αγωνιστική. Επίσης μία κατηγορία για διπλό αλεξίπτωτο.
Η Ελβετική S.H.V εναρμονίζεται συχνά με τις προδιαγραφές της AFNOR,αλλα συνεργάζεται και με την D.H.V αλλά και με την F.I.V.L(Federation Italiana de Vuelo libre).
Η ενημέρωση λοιπόν είναι απαραίτητη, διότι οι αλλαγές των προδιαγραφών και η κατάταξη σε κατηγόριες είναι συνεχείς.
Οι κατασκευαστές, όταν θέλουν να περάσουν από έγκριση πλοϊμότητας τα αλεξίπτωτα, κάνουν μετατροπές σ’ αυτά ώστε να πληρούν προδιαγραφές AFNOR ή D.H.V ή S.H.V η του U.S.H.G.A κ.α. Έτσι συμβαίνει να έχει διαφορετική συμπεριφορά αλεξίπτωτο ιδίου τύπου, λόγω πιστοποίησης AFNOR ή D.H.V.
Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι στα test αυτά δεν γίνεται γνωστή η ευκολία που μπορεί να μπει σε πρόβλημα η πτέρυγα κατά την πτήση, διότι ο test pilot προκαλεί μόνος του το πρόβλημα και μετά ελέγχει την αντίδραση της πτέρυγας. Έτσι μπορεί μια πτέρυγα να αντιδρά σωστά σε όλα τα test αλλά να είναι ευπαθής επαναλαμβάνοντας εύκολα ένα πρόβλημα. Δηλαδή να παρουσιάζει συνεχή ασύμμετρα κλεισίματα τα οποία να διορθώνονται εύκολα. Νομίζω ότι το σωστό κριτήριο για μια πτέρυγα είναι ο χρόνος γνωριμίας στην αγορά και η γνώμη όλων μας.
Ο κάθε οργανισμός σφραγίζει κάθε αλεξίπτωτο με ειδικό ταμπελάκι που επικολλάται πάνω στην πτέρυγα. Βέβαια πολλές φορές το ταμπελάκι μπορεί να μην είναι έτοιμο η να μην Έχει επικολληθεί, ενώ το αλεξίπτωτο πληρεί τις προδιαγραφές.
Ευτυχώς όμως ο Ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης (SEN) δημιουργεί ενιαίο σύστημα αξιολόγησης στο οποίο περιλαμβάνεται και το αλεξίπτωτο πλαγιάς. Έτσι, δηλαδή με ένα ενιαίο σύστημα, εμείς οι καταναλωτές θα είναι πιο εύκολο να κάνουμε συγκρίσεις.
Ακολουθεί αναφορά στις δοκιμές στατικής φόρτισης της AFNOR.

Δοκιμή στατικής φόρτισης (loading test)
1. Η πτέρυγα φορτίζεται με 8 φορές περισσότερο βάρος από το βάρος το οποίο πρόκειται να δεχθεί. Το δοκιμαστικό τράβηγμα γίνεται από αυτοκίνητο. Εάν το test αυτό είναι επιτυχές συνεχίζει στο επόμενο.
2. Προσδένεται το αλεξίπτωτο σε ένα αυτοκίνητο με ένα σχοινί στο οποίο υπάρχει κρίκος ασφαλείας που κόβεται εάν τραβηχτεί με 6G.
Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται η αντοχή του αλεξίπτωτου στην απότομη φόρτιση.
Στη συνέχεια εφ’ όσον περάσει τα ‘’Loading tests ‘’ μπορεί να δοκιμαστεί στον αέρα με τα 17 test της AFNOR που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Ταυτόχρονα επιχειρούμε μια σύγκριση των τεστ αυτών με τα αντίστοιχα της D.H.V προσπαθώντας να γίνουν κατανοητές κάποιες διάφορες μεταξύ τους.

Tα 17 Τεστ της Afnor

Διευκρινίσεις:
Ορισμένα αλεξίπτωτα έχουν trim. Όταν ρυθμίζονται για χαμηλή ταχύτητα λέμε ότι πετάμε με “αργά” trim, αντίθετα με “γρήγορα” trim.
V min =ελάχιστη ταχύτητα
V max = μέγιστη ταχύτητα με επιταχυντήρα.
V trim = ταχύτητα χωρίς φρένα και χρήση επιταχυντήρα.
Κατηγορίες: 1= βασική (standard), 2=επιδόσεων (performance), 3=αγωνιστική (competition), 4=διπλό (twin).

1. Απογείωση φούσκωμα
Θα πρέπει να “φουσκώνει” σε άπνοια και επίπεδο έδαφος σε 5,5 μέτρα. Εγκρίνεται ή απορρίπτεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4.
2. Προσγείωση
Προσγείωση με άπνοια όρθιος, χωρίς τρέξιμο. Εγκρίνεται ή απορρίπτεται στις κατηγορίες 1,2,3,4.
3. Ωφέλιμη ταχύτητα πτήσης
Πτήση με ελάχιστη διαφορά ταχύτητας 10 χλμ/Ω και παραμονή στην V max - V min για 10 sec. Αφορά την κατηγορία 1, την 2 με trim “αργά”, την 4 με 15 χλμ διαφορά. Στην 3 το test δεν γίνεται.
4. Χρήση trim, επιταχυντήρα
Παραμονή σε πτήση για 10 sec με επιτάχυνση για ( V max) και με “αργά” trim για ( V min). Εγκρίνεται ή απορρίπτεται στις κατηγορίες 1,2,3,4.
5. Πτήση με μεταβολή ταχύτητας από V min σε V max
Ενώ πετάει σε V min μεταβάλλει απότομα την ταχύτητα σε V max.Τα trim “γρήγορα”. Κατηγορία 1 επαναφορά με βουτιά μέχρι 45°, στην 2 μέχρι 90°. Το test δεν γίνεται στην 3 και 4.
6. Έξοδος από αλεξιπτωτάρισμα “parachutal stall”
Πραγματοποιείται stall με χρήση των φρένων και τα επαναφέρουμε αργά. Στην κατηγορία 1 επαναφορά σε πτήση εντός 4 sec και βουτιά μέχρι 45°. Στην 2 και 4 βουτιά μέχρι 90° και στην 3 βουτιά μέχρι 90° και με επενέργεια πιλότου.
7. Έξοδος από Β-stall “αργή επαναφορά”
Μπαίνει σε Β-stall και επαναφέρονται αργά οι Β ιμάντες. Τα trim “αργά”. Στην κατηγορία 1 βουτιά μέχρι 45°, στην 2 βουτιά μέχρι 90° και επαναφορά σε 4 sec με επενέργεια πιλότου. Δεν προβλέπεται για τις κατηγορίες 3,4.
8. Έξοδος από Β-stall “γρήγορη επαναφορά”
Μπαίνει σε Β-stall και επαναφέρονται γρήγορα οι Β ιμάντες. Τα trim “γρήγορα”. Στην κατηγορία 1 βουτιά μέχρι 45°, στην 2,3,4 βουτιά μέχρι 90° και επαναφορά σε 4 sec με επενέργεια πιλότου.
9. Στροφή 360° και μια αντίστροφη 360°
Ελέγχεται η σταθερότητα κατά την απότομη αλλαγή κατεύθυνσης. Τα trim “αργά”. Στην κατηγορία 1 επαναφορά σε ελάχιστο χρόνο 18 sec, στην 2 σε 20 sec, στην 3 και 4 σε 23 sec με επενέργεια πιλότου.
10. Ελιγμοί
Έλεγχος ικανότητας για γρήγορη στροφή. Αφού στραφεί 90° ισορροπεί και γίνεται αντίθετη στροφή με ένα φρένο κάτω και το άλλο ελεύθερο. Στην κατηγορία 1 είναι όλα φυσιολογικά. Στην 2 με επενέργεια του πιλότου. Στην 3 και 4 επανέρχεται σε κανονική πτήση μετά το πέρας της στροφής.
11. Στροφές με οκτάρια “wing over”
Ρυθμικές στροφές με “βούτηγμα” 45°. Στην κατηγορία 1 και 4 χωρίς κλεισίματα, στην 2 και 3 επιτρέπονται κλεισίματα, αλλά χωρίς αλλαγή πορείας πλέον των 90°.
12. Έξοδος από ασύμμετρο μπροστινό κλείσιμο.
Προκαλείται 55% κλείσιμο και περιμένει 4 sec χωρίς φρένα, με μετατόπιση μόνο βάρους. Στην κατηγορία 1 και 2 επανέρχεται σε 4 sec και στρίβει μέχρι 360°, ενώ στην 3 και 4 εάν δεν επανέλθει μόνο του επενεργεί ο πιλότος για να επαναφέρει σε 4 sec και στρίβει μέχρι 360°.
13. Έξοδος από ασύμμετρο κλείσιμο “κρατημένο”
Προκαλείται 55% κλείσιμο ,υποβοήθηση με το βάρος σώματος, αναμονή μέχρι να στρίψει 360°. Μετά αφήνεται ο Α ιμάντας. Στην κατηγορία 1 πρέπει να επανέλθει σε λιγότερο από 360°, στην 2 και 3 κατηγορία επανέρχεται σε 4 sec με επενέργεια πιλότου. Στην 4 επιστρέφει σε πτήση σε λιγότερο από 2 στροφές.
14. Έξοδος από spin
Πετώντας στην V MIN τραβάει το ένα φρένο πλήρως ενώ ελευθερώνει το άλλο μέχρι να στρίψει 360°. Τα trim “γρήγορα”. Στην κατηγορία 1 πρέπει να επανέλθει σε λιγότερο από 360°, στην 2 και 4 πρέπει να σταματήσει το spin στις 360° και σε ακόμη 90° να μπει σε κανονική πτήση. Στην 3 δεν γίνεται test.
15. Έξοδος από ασύμμετρο stall
Πετώντας σε V min τραβάει το ένα φρένο πλήρως και μόλις προκληθεί ασύμμετρο stall ελευθερώνει τα φρένα. Στην κατηγορία 1 επαναφορά σε πτήση σε λιγότερο από 90°, στην 2 και 4 επενεργεί ο πιλότος για επαναφορά σε λιγότερο από 90°. Στην 3 δεν γίνεται test.
16. Έξοδος από συμμετρικό μπροστινό κλείσιμο
Χωρίς χρήση φρένων προκαλείται συμμετρικό μπροστινό κλείσιμο με τους ιμάντες Α. Στην κατηγορία 1 επαναφορά σε πτήση σε 4 sec με βουτιά λιγότερη από 45°, στην 2 επεμβαίνει ο πιλότος και πρέπει να επανέλθει σε λιγότερο από 4 sec, βουτιά λιγότερο από 90° και αλλαγή πορείας λιγότερο από 45°. Στην 3 και 4 δεν γίνεται test.
17. Έξοδος από γρήγορες στροφές 360° (spiral)
Κάνει δύο στροφές spiral και στην τρίτη στροφή επαναφέρει τα φρένα. Στην κατηγορία 1 επιστροφή σε πτήση σε λιγότερο από 360°, στην 2 και 4 επιστρέφει σε λιγότερο από δύο στροφές. Στην 3 αν δεν επιστρέψει σε 360° επεμβαίνει ο πιλότος και πρέπει να επιστρέψει σε 360.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation