Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

Πότε απογειωνόμαστε:
Σημαντική είναι η απόφαση για την απογείωσή μας. Στο χώρο της απογείωσης συνήθως νιώθουμε τα θερμικά τα οποία “σκανε” εκεί. Ενώ περιμένουμε, μετράμε το χρόνο που κρατάνε τα θερμικά αυτά, τη συχνότητα που έρχονται και υπολογίζουμε την έντασή τους.
Αφού μελετήσουμε αυτά τα στοιχεία, αποφασίζουμε εάν θα απογειωθούμε πριν να έλθει το θερμικό στην απογείωση, όταν εξελίσσεται ή όταν τελειώνει.
Πολλές φορές στην απογείωση, νιώθουμε τον άνεμο να έρχεται ούρια. Αυτό συμβαίνει διότι κατέρχεται αέρας για να καταλάβει το κενό που δημιουργείται από θερμικό που αναπτύσσεται λίγο πιο κάτω στην πλαγιά.
Στους αγώνες θα αντιληφθείτε ότι αυτή είναι πολύ κρίσιμη απόφαση για όλους. Σε χαμηλές απογειώσεις άριστοι πιλότοι δεν καταφέρνουν να εντοπίσουν το πρώτο θερμικό ώστε να ξεκινήσουν τον αγώνα τους. Τύχη χρειάζεται. Μήπως λίγη πείρα και πολλή προσοχή;

Κοντά στη βάση των θερμικών νεφών - "approaching cloud base"
Όταν πετάμε κάτω από ένα νέφος είναι προτιμότερο να προσεγγίζουμε στην προσήνεμη πλευρά του, όπου υπάρχει ισχυρότερη άνοδος. Όταν είμαστε κάτω από ένα νέφος δεν μπορούμε να διακρίνουμε το σχήμα του και δεν μπορούμε να δούμε δεξιά και αριστερά διότι η περιφέρειά του κατεβαίνει χαμηλότερα. Ένα νέφος έχει κύκλο γέννησης, ανάπτυξης και διάλυσης (περίπου 20 έως 30 λεπτών).

Όταν πετάμε με τον άνεμο συναντάμε πρώτα το ισχυρό ανοδικό του νέφους.

Για να βρούμε ένα νέφος με ισχυρό άνεμο, θα πρέπει να κινούμαστε αργά για το νέφος Α, σε κανονική ταχύτητα για το νέφος Β, γρήγορα για το νέφος C.

Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ενεργά όλα τα νέφη. Ένα ενεργό νέφος είναι συνήθως λευκότερο από άλλο μη ενεργό. Ένα νέφος μπορεί να δημιουργείται και να διαλύεται με επαναλαμβανόμενο κύκλο, όταν η πηγή που το τροφοδοτεί είναι συνεχής.
Η ηλιόλουστη περιοχή μεταξύ δύο μεγάλων νεφών που σκιάζουν το έδαφος έχει συνήθως θερμικά. Υπάρχει όμως η πιθανότητα κατά περιόδους να επικρατούν στο χώρο αυτό καθοδικά. Τα ανοδικά και καθοδικά μπορεί να εναλλάσσονται κατά την εξέλιξη, δημιουργία και διάλυση των νεφών.
Ένα νέφος που το βλέπουμε με την ίδια συνεχώς γωνία, καθώς το προσεγγίζουμε και πνέει άνεμος, πρόκειται να το συναντήσουμε σε λίγο.
Σε ορισμένα νέφη θα βρούμε ήρεμες συνθήκες για να πετάξουμε από κάτω τους με ελάχιστο ανοδικό χωρίς να χάνουμε ύψος.
Ένα νέφος συχνά τροφοδοτείται από πολλά θερμικά.

Μερικά σύννεφα σχηματίζονται από πολλά θερμικά.

Τα θερμικά με ένταση ανέμου
Τα θερμικά θα περίμενε κανείς να παρασύρονται από τον άνεμο, αλλά μήπως επειδή είναι ισχυρά ανοδικά ρεύματα, κινούνται κατακόρυφα; Και οι δύο αυτές εκδοχές είναι σωστές.
Τα θερμικά πράγματι παρασύρονται από τον άνεμο. Επειδή όμως έχουν βάρος, δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα με αυτόν. Ένα θερμικό 20μ πλάτος και 40μ ύψος ζυγίζει 250 τόνους. Δηλαδή είναι αρκετά βαρύ για να παρασυρθεί από τον άνεμο λόγω αδράνειας. Έτσι ακολουθεί την διεύθυνση του ανέμου αλλά όχι την ταχύτητά του.
Ένα ισχυρό θερμικό επηρεάζεται λιγότερο από την ένταση του ανέμου από ό,τι ένα ασθενές.
Ανεβαίνοντας μέσα σε θερμικό μπορεί να αντιμετωπίσουμε μεταβαλλόμενη συμπεριφορά του. Δηλαδή το χαμηλό του τμήμα να κινείται κατακόρυφα και το υψηλό του τμήμα, επειδή με το ύψος ο άνεμος γίνεται ισχυρότερος, να παρασύρεται από τον άνεμο.
Στην πτήση μας πρέπει να προβλέψουμε αλλαγές έντασης του ανέμου, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα όταν, βγαίνοντας από το θερμικό, αφού το εκμεταλλευτούμε πλήρως, αντιμετωπίσουμε ισχυρό άνεμο. Αυτό είναι κάτι επιθυμητό, εφ’ όσον έχουμε αρκετό ύψος και δεν υπάρχει κίνδυνος για υπήνεμα. Άλλωστε οι αποστάσεις cross country γίνονται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε ύψος με ισχυρό θερμικό και όταν βγούμε απ' αυτό ταξιδεύουμε μαζί με ούριο άνεμο.


Τα θερμικά "πλαγιάζουν" προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Στην Piedrahita (Ισπανία) τον Ιούλιο του 1995, σαράντα πιλότοι πραγματοποίησαν απόσταση 150 έως 170 χιλιομέτρων, ταξιδεύοντας στα 4.000 μέτρα με ταχύτητα ανέμου 70 χιλιομέτρων και συνολική ταχύτητα πλέον των 100 χιλιομέτρων, μετρημένη με GPS.
Το σχήμα του θερμικού, όταν πνέει ισχυρός άνεμος, γίνεται οβάλ και τα καθοδικά παρασύρονται ευκολότερα στην πίσω του πλευρά. Κίνδυνος μεγάλος υπάρχει εάν κυκλώνοντας ένα θερμικό κοντά στην κορυφή βουνού, βγούμε απ' αυτό στην υπήνεμη πλευρά του και μπούμε στα καθοδικά του. Τότε είναι αδύνατο να ξαναμπούμε στο θερμικό και θα καταλήξουμε στα υπήνεμα. Προσοχή χρειάζεται μεγάλη. Έχουμε πει ότι τα υπήνεμα είναι το πρόβλημα.
Μέσα σε θερμικό, όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πάντα στροφή σε κύκλο αλλά ίσως σε σχήμα οβάλ, διότι κινδυνεύουμε να χάσουμε την επαφή μας με το θερμικό. Στη γλώσσα του βουνού “θα μας πετάξει έξω”.
Επίσης αποφεύγουμε, κατά την είσοδό μας σε θερμικό, τα περισσότερα καθοδικά τα οποία είναι στην υπήνεμη πλευρά του και το προσεγγίζουμε πλάγια ή προσήνεμα.
Όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος και θερμικά, τα θερμικά διακόπτονται, μετατοπίζονται και συνεχίζουν την πορεία τους κατά διαστήματα. Όταν ο άνεμος γίνει ισχυρότερος, διαλύει τα ασθενή θερμικά ακόμα κι όταν αυτά έχουν σχήμα κολώνας.
Το αποτέλεσμα είναι να μπαίνουμε και να βγαίνουμε άδοξα από τα “σπασμένα” θερμικά, χωρίς να μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Σ' αυτή την περίπτωση ψάχνουμε για τυχόν ισχυρότερο θερμικό.


Αυτή είναι μία επικίνδυνη περιοχή για πτήση.

Μετακινούμενες πηγές θερμικών
Ένα φαινόμενο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να υπάρχει μετακίνηση της πηγής του θερμικού με τον άνεμο. Αυτό συμβαίνει όταν από ένα μετακινούμενο απ' τον άνεμο θερμό στρώμα αέρα, εκλύονται τυχαία θερμικά.
Στην πτήση μας αυτά τα θερμικά θα κινούνται κατακόρυφα, χωρίς να “πλαγιάζουν” απ' τον άνεμο διότι η πηγή που τα τροφοδοτεί κινείται.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation