Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

Ελεύθερη απόσταση ομάδας

Είναι ιδιαίτερα καλό να πετάμε μαζί με άλλους σαν ομάδα. Είναι εποικοδομητικό να ανταλλάσσουμε απόψεις για την καλύτερη πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί στην κάθε πτήση. Η ασφάλεια είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα καθώς και η ομαδική περισυλλογή, μετά το πέρας της πτήσης. Όταν πετάει μια ομάδα ανοίγεται και ελέγχει για θερμικά μεγαλύτερη επιφάνεια. Όταν κάποιος βρει θερμικό, τον βλέπουν οι άλλοι και τον ακολουθούν. Τέλος θα υπάρχει κάποιος για να μοιραστεί τον ενθουσιασμό μας όταν κάνουμε μια καλή ελεύθερη απόσταση. Η μοναχικότητα στις πτήσεις απόστασης δεν λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία των περισσότερων από εμάς.

Τον Απρίλιο του 1997 η Γαλλική Εθνική ομάδα κατάφερε να πραγματοποίηση πτήση 279 χιλιόμετρων, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την επίδοση όσο και την συνεργασία μιας ομάδας. Είναι σύνηθες οι μεγαλύτερες αποστάσεις να γίνονται εκτός αγώνων.

Μία ομάδα καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή αναζήτησης θερμικών.


Κρίνοντας το χώρο
Ένα ουσιαστικό θέμα για την ανεμοπορία και ειδικά στην ελεύθερη απόσταση, είναι η ορθή κρίση.
Πολλές από τις αποφάσεις που παίρνουμε κρίνονται από το πώς αντιλαμβανόμαστε το χώρο γύρω μας. Επειδή το ανθρώπινο μάτι, πάνω από κάποιο ύψος, δεν μπορεί να κρίνει με ακρίβεια τις διαστάσεις του χώρου, τα σχετικά μεγέθη, τις σχετικές κινήσεις, θέσεις ανάλογα με τον ορίζοντα και αλλαγές στη φύση των πραγμάτων, κάποιες “τεχνικές” θα μας βοηθήσουν.

Κρίνοντας τις προσγειώσεις
Θα πρέπει να μάθουμε να κρίνουμε τα κομμάτια γης, ιδιαίτερα τα μικρά, που θα επιλέγουμε για προσγείωση. Τα μάτια μας μπορούν καλά να προσδιορίσουν τις γωνίες και λίγη εξάσκηση θα μας οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Θα δούμε άλλωστε και σε άλλα σημεία του βιβλίου αναφορές σχετικές με τους χώρους επιλογής για προσγείωση.

Κρίνοντας τις πτήσεις
Συνοπτικά, ας γνωρίζουμε ότι κάθε σημείο κοντύτερα στο διάδρομο πτήσης μας, θα φαίνεται ότι κινείται κάτω από το οπτικό μας πεδίο. Κάθε σημείο που δεν θα φτάσουμε, σιγά - σιγά θα υψώνεται στο οπτικό μας πεδίο. Το σημείο προσγείωσης θα μένει σταθερό στη θέα μας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε το έδαφος και να κρίνουμε ανάλογα, χρησιμοποιώντας σταθερό το πόδι μας σαν δείκτη.
Για να δούμε αν θα περάσουμε πάνω από την κορυφογραμμή, δέντρα ή σύρματα, κοιτάμε το έδαφος πίσω από αυτά τα εμπόδια. Εάν βλέπουμε όλο και περισσότερο έδαφος πίσω από αυτά, θα τα καταφέρουμε. Εάν το έδαφος εξαφανίζεται πίσω από τα εμπόδια, δεν θα τα καταφέρουμε και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την εναλλακτική μας λύση.

Κρίνοντας τη διεύθυνση
Όταν πετάμε, η διαδρομή στο έδαφος είναι σχετικά διαφορετική απ’ αυτή που θέλουμε να κατευθυνθούμε . Για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο εφαρμόζουμε τη μέθοδο της έκπτωσης “crabbing”, όπως αναφέρουμε σε άλλο σημείο του βιβλίου (σελ.134).

Κρίνοντας τη θέση μας
Κάποιες φορές και κυρίως στους αγώνες, θέλουμε να ξέρουμε πού ακριβώς είμαστε στον αέρα. Κάποιοι πιλότοι πιστεύουν , κυρίως όταν έχουν να στρίψουν ένα πυλώνα ή ένα στόχο, ότι βρίσκονται πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι πραγματικά είναι. Εξασκούμαστε λοιπόν, παρατηρώντας ένα κτίριο, κάποιο στύλο ή άλλο κάθετο αντικείμενο, που θα μας προσδιορίσει πότε ακριβώς είμαστε από πάνω του.

Κρίνοντας μια απόσταση πτήσης
Όταν θέλουμε να γνωρίζουμε πόσο μακριά μας είναι ένα νέφος, ένας άλλος πιλότος ή να περάσουμε ένα άνοιγμα, προσδιορίζουμε τη θέση μας στο έδαφος και κατόπιν νοερά υπολογίζουμε την απόσταση εδάφους που έχει το αντικείμενο που προσπαθούμε να φτάσουμε. Με την εξάσκηση θα μπορούμε πολύ καλά να τα καταφέρουμε και να μπορέσουμε έτσι να διακρίνουμε έναν άλλο πιλότο που στρίβει, ένα νέφος ή ένα βουνό.
Συνήθως οι άλλες πτέρυγες φαίνονται ότι βρίσκονται πολύ μακρύτερα απ’ ό,τι είναι. Προσέχουμε λοιπόν όταν ακολουθούμε άλλον πιλότο.

Κρίνοντας το ύψος της πτέρυγας.
Μπορούμε πρακτικά να υπολογίσουμε πόσο ψηλά από την απογείωση βρίσκεται μια πτέρυγα με την ακόλουθη μέθοδο: κάθε φορά που πετάμε πάνω από πτέρυγες που υψώνονται στην απογείωση ή στην προσγείωση, κρατάμε τεντωμένο το χέρι μας και παρατηρούμε πόση ίση απόσταση έχει ο αντίχειράς μας από τον δείκτη μας, με το φαινόμενο εκπέτασμα μιας πτέρυγας. Κάντε το για συγκεκριμένα ύψη, π.χ. 250, 500 και 1.000 μέτρα και σύντομα θα μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια το ύψος της κάθε πτέρυγας, μετρώντας το με τα δάκτυλά σας πρακτικά.
Έτσι γνωρίζουμε πόσο ύψος έχουν πτέρυγες που βρίσκονται πάνω από την απογείωσή μας και πόσο κάτω μας βρίσκεται μια άλλη πτέρυγα, που μπαίνει στο θερμικό μας. Η μέθοδος είναι χρήσιμη τόσο για ελεύθερες πτήσεις όσο και για αγώνες.

Είδαμε πώς μπορούμε να κρίνουμε σχετικά, κάποιες περιπτώσεις που θα συναντάμε στις πτήσεις μας. Ανάλογα εξασκούμε την κρίση μας σε όλα τα θέματα που προκύπτουν και αφορούν το αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Γνώση της θεωρίας, ορθή κρίση, έγκαιρη απόφαση και συνεχής πρακτική, χαρακτηρίζουν τον καλό πιλότο.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation